Мрежови Системи

Най-разпространената и опростена система

Най-разпространената система, с най-ниска цена и най-малко поддръжка.

Името на самата система идва от начина и на работа, а именно – в паралел с мрежата. Тя се състои от фотоволтаични панели, мрежов инвертор(един или няколко) и разпределително табло. При нея няма акумулатори. Мощностите на тези системи могат да варират от 250Wp до безкрайност, в зависимост от нуждите.

Размерът на една такава система, се определя най-вече от два фактора – площ с която разполагатe за монтирането на фотоволтаичнитa системa и размер на инвестицията, която сте готови да направите.

Важно е, разположението на сградата Ви да е такова, че да имате южно изложение, както и да нямате нещо около Вас, което да Ви засенчва в даден момент – дървета, сгради и др.

Тези системи, могат да работят на два принципа – изцяло за продажба на произведеното електричество или за собствена консумация.

При първия вариант, фотоволтаичната система, се присъединява директно към електропреносната мрежа, посредством електромер и цялото произведено количество се отдава навън. В края на всеки месец, то бива отчетено и след издаването на платежен документ, Ви се заплаща по цената, определена във Вашия договор за изкупуване.

Към момента има три изисквания към имота в който искате да изградите фотоволтаична система с цел продажба на енергията:

  • Имота да е в регулацията на населеното място
  • В имота да има простроена и отразена на скицата сграда
  • Сградата да е присъединена към ЕРП-то, тоест да имате ток в имота

Цена за изкупуване на енергия от фотоволтаични електроцентрали към 01.07.2019г.:

  • до 5kWp включително, инсталирани на покриви и фасади – 250,64 лв. за мегават час.
  • от 5 до 30kWp включително, инсталирани на покриви, фасади и земя – 208.74 лв. за мегават час.
  • Нетно-специфично производство за периода – 1320 часа

При втория вариант, фотоволтаичната система, се присъединява към вътрешната мрежа на домакинството Ви. При наличието на производство от централата, произведената енергия влиза в системата на Вашето домакинство, ако в този момент имате консумация, то тя бива задоволена приоритетно от фотоволтаичната система. Ако обаче, производството на системата не успява да задоволи нуждите на домакинството в този момент, то количеството енергия което не достига, се допълва от външната мрежата.

От друга страна, ако количеството произвеждана енергия е по-голямо, от това което консумирате в момента, то тогава имате два варианта:

  1. Излишното количество се отдава обратно в мрежата, посредством двупосочен електромер, който се монтира от енергопреносното дружество и тази енергия Ви се заплаща по определена цена, която е различна от посочената по-горе преференциална цена.
  2. Ограничаване на производството, посредством умен електромер, който засича когато има излишна енергия. По този начин няма да имате взаимоотношения с ЕРП-то. При този вариант е хубаво да се пресметне добре, излишъкът, да не е повече от 15% от времето на работа, понеже тогава вече загубите ще са неоправдано големи и е хубаво да се замислите над един от другите два варианта.

За България, средните работни часове на една фотоволтаична система на годишна база са около 1300 часа. Което ознчава, че ако например имате фотоволтаична система от 5kWp, то 5 х 1300 = 6500 kW енергиен добив можете да очаквате на годишна база. Трябва да вземете под внимание, че лятото производството на една система е около 3 пъти повече от колкото зимата.

Оптималният ъгъл за монтиране на фотоволтаичните панели спрямо хоризонта, е 30°-35°, но отклонение от 10° не е оказва чак толкова голямо влияние на производството.

Важно е да знаете, че тази системата работи ВИНАГИ и САМО в синхрон с мрежата, което означава, че ако отпадне мрежата (т.е. електрозахранването), системата също ще прекъсне своята работа. Това е Европейска директива за безопастност, която има за цел да предпази от подаване на напрежение в мрежата, при извършване на ремонтни дейности.

Пълна консултация

Ше се постараем да отговорим на всеки Ваш въпрос

Сертифицирани продукти

Всички материали и компоненти които използваме, отговарят на най-високите световни стандарти.

Документация

Ще Ви разясним всички необходими документи, и как да се сдобиете с тях.

Точно на време

Вършим работата си, точно в сроковете които сме дали. Те ще бъдат описани в договора ни и ще бъдат приоритет за нас.

Стандарти

Гарантираме, че свършената от нас работа, отговаря на всички необходими стандарти.

Високо качество

Най-големия приоритет за нас – високото качество. Винаги се стремим към него, на всяка цена.

Нуждаете се от експертен съвет? С удоволствие ще помогнем, свържете се с нас!

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.