Мрежови Системи

Най-разпространената и опростена система

Най-разпространената система, с най-ниска цена и най-малко поддръжка.

Името на самата система идва от начина и на работа, а именно – в паралел с мрежата. Тя се състои от фотоволтаични панели, мрежов инвертор(един или няколко) и разпределително табло. При нея няма акумулатори. Мощностите на тези системи могат да варират от 250Wp до безкрайност, в зависимост от нуждите.

Размерът на една такава система, се определя най-вече от два фактора – площ с която разполагатe за монтирането на фотоволтаичнитa системa и размер на инвестицията, която сте готови да направите.

Важно е, разположението на сградата Ви да е такова, че да имате южно изложение, както и да нямате нещо около Вас, което да Ви засенчва в даден момент – дървета, сгради и др.

Тези системи, могат да работят на два принципа – изцяло за продажба на произведеното електричество или за собствена консумация.

При първия вариант, фотоволтаичната система, се присъединява директно към електропреносната мрежа, посредством електромер и цялото произведено количество се отдава навън. В края на всеки месец, то бива отчетено и след издаването на платежен документ, Ви се заплаща по цената, определена във Вашия договор за изкупуване.

Цена за изкупуване на енергия от фотоволтаични електроцентрали към 01.07.2018г.:

  • до 5kWp включително, инсталирани на покриви и фасади – 0,242 лв. за киловат час.
  • от 5 до 30kWp включително, инсталирани на покриви, фасади и земя – 0,206 лв. за киловат час.

При втория вариант, фотоволтаичната система, се присъединява към вътрешната мрежа на домакинството Ви. При наличието на производство от централата, произведената енергия влиза в системата на Вашето домакинство, ако в този момент имате консумация, то тя бива задоволена приоритетно от фотоволтаичната система. Ако обаче, производството на системата не успява да задоволи нуждите на домакинството в този момент, то количеството енергия което не достига, се допълва от външната мрежата.

От друга страна, ако количеството произвеждана енергия е по-голямо, от това което консумирате в момента, то тогава имате два варианта:

  1. Излишното количество се отдава обратно в мрежата, посредством двупосочен електромер, който се монтира от енергопреносното дружество и тази енергия Ви се заплаща по определена цена, която е различна от посочената по-горе преференциална цена.
  2. Ограничаване на производството, посредством умен електромер, който засича когато има излишна енергия. По този начин няма да имате взаимоотношения с ЕРП-то. При този вариант е хубаво да се пресметне добре, излишъкът, да не е повече от 15%, понеже тогава вече загубите ще са неоправдано големи и е хубаво да се замислите над един от другите два варианта.

Важно е да знаете, че тази системата работи ВИНАГИ и САМО в синхрон с мрежата, което означава, че ако отпадне мрежата (т.е. електрозахранването), системата също ще прекъсне своята работа. Това е Европейска директива за безопастност, която има за цел да предпази от подаване на напрежение в мрежата, при извършване на ремонтни дейности.

Пълна консултация

Ше се постараем да отговорим на всеки Ваш въпрос

Сертифицирани продукти

Всички материали и компоненти които използваме, отговарят на най-високите световни стандарти.

Документация

Ще Ви разясним всички необходими документи, и как да се сдобиете с тях.

Точно на време

Вършим работата си, точно в сроковете които сме дали. Те ще бъдат описани в договора ни и ще бъдат приоритет за нас.

Стандарти

Гарантираме, че свършената от нас работа, отговаря на всички необходими стандарти.

Високо качество

Най-големия приоритет за нас – високото качество. Винаги се стремим към него, на всяка цена.

Нуждаете се от експертен съвет? С удоволствие ще помогнем, свържете се с нас!

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.