Skip to content

159 kWp
Покривна Мрежова Система
гр. софия

Описание

Тази система олицетворява, това в което ние вярваме и заради което стартирахме изграждането на фотоволтаични системи – задоволяване на СОБСТВЕНИТЕ НУЖДИ, без връщане на енергия или продажба.

Винаги сме смятали, че най-доброто място за производството на зелена енергия е там, където тя ще се консумира – на покривите на предприятия и складове.

Тук също сме използвали баластна конструкция, но от малко по-различен тип. Понеже сградата е с PVC мембрана, която хидроизолира покрива, нейното нарушаване с пробиване и захващане е напълно забранено и неправилно. Освен това обаче, мембраната е поставена върху вата, която е мека и съответно изолацията потъва когато се приложи голямо тегло в една точка. В случаи като този, се използва „баластна“ конструкция, с наклон 20 градуса. Но има една особенност – няма тежести. За целта, редовете се навързват между тях си посредством профили, така че да се образува нещо като “мрежа”. По този начин усилието от вятъра се разпределя между цялата инсталация , без теглото да е съсредоточено на едно място. Въпреки това, са поставени и ветробранни капаци на всеки панел. Цялата конструкция и всеки един крепеж са изработени от алуминий или неръждаема стомана за да имат дълъг живот, също като системата.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Мрежова Система

Местонахождение

гр.София

Брой Панели

467

Фотоволтаични панели

SunRise 340Wp Mono PERC Half-Cut

Инвертори

3 бр. Huawei SUN2000-60KTL

Предназначение

Изцяло за собствени нужди, без отдаване в мрежата

Годишно производство

205 000 кв.ч.

Време за изграждане

30 дни

Още изпълнени обекти