Skip to content

Често Задавани въпроси

 • Технически/структурни изисквания
  • Възможно ли е сам да си извърша монтажа на една фотоволтаична система?
   Готовите конфигурации на соларни системи, които предлагаме са с включени схеми на свързване, които правят техния монтаж лесен за извършване и от страна на клиента. Автономните системи, в зависимост от техния размер, изискват основни познания по електротехника и самостоятелния им монтаж е напълно допустим. Важното е да бъдат следвани приложените към тях схеми и упътвания за монтаж и употреба. При мрежовите системи изискванията за спазване на условия по безопасност са малко по-различни. За свързване към мрежата трябва да бъдат представени съответните протоколи и декларации за съответствие от технически лица.
  • Каква е гаранцията на соларните панели ?
   Гаранционният срок на фотоволтаичните панели, които залагаме в мрежови фотоволтаични системи, е гарантиран от Munich Reinsurance Company:
   Гаранционен период на панелите
   Графика относно продължителността на гаганционния период на панелите
   Панелите са с 12 години пълна техническа гаранция. Отделно предлагат 12 години гаранция за запазване на мощността до 90% и 20 г. за запазване на мощността до 83%. Панелите, които залагаме в готовите конфигурации соларни системи, както и в автономните системи, които проектираме, са с 10 години техническа гаранция и 25 години за запазване на мощността до 80%. Подробна информация за техническите характеристики на предлаганите от нас панели можете да намерите на сайта на нашия онлайн магазин: www.solarhouse.bg.
  • Ако на обекта НЯМАМ друго захранване освен фотоволтаичната система, мога ли да включвам електроуреди с по-голяма мощност от тази на системата?
   Не e възможно, за съжаление. Точнo поради тази причина, когато се изчислява мощността на автономната система, се взимат в предвид, всички електроуреди, които ще се включват, за да може системата да ги поеме. Ако включите уред, който консумира повече от максималната мощност на инвертора, то той просто ще отчете грешка и ще спре. Ако претоварването е много голямо, съществува и опасност  да изгори предпазител на инвертора и дори самия инвертор.
  • Имам къща и искам да я захранвам изцяло с ток от фотоволтаици. Колко броя соларни панели ми са необходими?
   При автономните фотоволтаични системи се разчита изцяло на произведената от тях електроенергия. Най-често тези системи се използват, когато нямате достъп до мрежата или е много скъпо да се свържете към нея. Или пък имате за цел избягването на дългата процедура, която съпътства присъединяването към мрежата. Този вид фотоволтаична система може да бъде с всевъзможни мощности. Една автономна система може да захранва от една обикновена лампа до цяла производствена база. Оразмеряването на автономните системи е сложен процес и зависи от много фактори. Зависи дали целогодишно или сезонно ще се ползва системата. Зависи от мощността на електроуредите, колко време на ден ще работят, местоположение на системата и много други. За да изчислим от какво точно от каква автономна система имате нужда, трябва първо да съберете информация за електроуредите които ще ползвате и техните единични мощности. Да прецените колко часа на ден ориентировъчно ще работят и тогава да ни пратите запитване, за да можем да Ви предложим най-доброто решение. Свържете с нас за безплатна консултация.
  • Mога ли да използвам трифазен инвертор за монофазна мрежа??
   Не, за съжаление не е възможно да свържете трифазен инвертор с еднофазна мрежа. Единствено обратният вариант е възможен – свързването на монофазен инвертор с трифазна мрежа. Трифазният инвертор, няма да стартира, без да вижда три фази и нула. Бихте могли да се свържете с нас за безплатна консултация.
  • С колко процента ще падне производителността на един панел, ако се ориентира точно на юго-запад , с наклон от 40 градуса??
   За да изчислите спадането на производителността при различна ориентация и при различен наклон е съществува специализиран софтуер. Чрез него е възможно да се изчислят и какви са загубите и съответно какво ще е производството, ако промените наклона или ориентацията на фотоволтаичните панели. За целта обаче, е хубаво да се консултирате със специалисти в областта. Бихте могли да се свържете с нас за безплатна консултация.
  • Възможно ли е за конструкцията на панелите да се използва стомана или е задължително да е алуминиева?
   Естествено, че не е задължително. Когато изграждаме нашите системи, искаме да сме сигурни, че те ще издържат МИНИМУМ 20 години на външните атмосферни условия. Затова ние използваме само алуминий,  поцинкована и неърждаема стомана за носещата конструкция. Не забравяйте, че изграждането на фотоволтаична система е дългосрочна инвестиция и кракосрочните спестявания, обикновено, водят до повече разходи във времето.
  • Може ли от хибридна система да се мине на автономна без батерии?
   Терминът „автономна система без батерии“ е малко объркващ, понеже една фотоволтаична система която няма батерии, трудно може да бъде автономна. Тоест, при липсата на батерии, тя може да работи, само когато  количеството енергията, произведена от соларните панели е достатъчно голямо, за да захрани консуматорите. При положение, че няма допълнително захранване от мрежата или от генератор, соларната система става много ненадеждна.  Според нас, на този въпрос отговорът е по-скоро НЕ, защото пак казваме, тази система губи своята автономност.
  • Как бих могъл да огранича излишния ток от инвертора към мрежата?
   Ограничването на „излишната“ енергия към мрежата при повечето инвертори става посредством така наречения „умен“ електромер или още познат като Smart Meter. Неговата функция е да следи постоянно консумацията в обекта, без значение дали е къща, склад или голямо производство. Следейки тази информация 24/7, той я предава на инвертора. По този начин инверторът знае във всеки един момент, дали количеството произведена енергия е по-голямо от консумираната. Именно когато производството надвиши консумацията тази „излишна“ енергия започва да се връща в мрежата. Ако инверторът засече такава ситуация, в която производството е по-голямо от консумацията, той веднага намалява своето производство, така че то да е равно или по-малко от консумацията на обекта. По този начин, се избягва връщането не енергия обратно в мрежата на ЕРП-то.
  • Какво е годишното производство на една фотоволтаична централа от 5kW, 10kW или 30kW?
   Годишното производство на една фотоволтаична система зависи от редица фактори. Зависи от нейното местоположение, от това дали ще бъде изградена на покрив или земя, от наклона и ориентацията на имота/сградата към слънцето. На фигурата по-долу е представено прогнозното производство на една наземна фотоволтаична централа с мощност от 30kW, с идеален наклон и ориентация към слънцето, намираща се в района на гр. Пазарджик. Тази система ще произведе 39 265,12kWh на година.
   месечно производство на слънчев енергия от 30kW система
   Фигура, посочваща месечното и годишно производство на слънчева енергия от една 30kW фотоволтаична система
     Система с мощност от 5kW ще произвежда 6 544,19kWh при същите условия, а система от 10kW – 13 088,37kWh на година. Като цяло, в България, една централа работи между 1200 и 1400 часа на година, в зависимост от район.а в който е инсталирана. Тоест ако е 10kWp, при 1200 часа годишно, тя ще произведе около 12 000kW енергия за една календарна година.
 • Енергийно производство и възвращаемост
  • Ако сключа договор за продажба на енергията, този договор ще бъде до 2035г, но цената, на която ми се изкупува енергията ще се определя всяка година или за целия период на договора ще важи цената, на която съм сключил договора??
   Цената за изкупуване на енергия от ФЕЦ се определя с решение на Комисията за Енергийно и Водно регулиране (КЕВР) всяка година на 1 юли. Тя важи за всички нови инвестиции във фотоволтаични ситеми, които се включват в мрежата след 01-07. Стойността й е фиксирана за срока на Договора за Изкупуване (до 2035г.). Тоест, на каквато цена сключите договор, то тя ще се запази такава до края на 2035 година. 
  • Възможно ли е отпадане на преференциалните цени за изкупуване на ток, произведен от ФЕЦ до 30kW ?
   Преференциалните цени за изкупуване на енергия от ФЕЦ се определят с решение на Комисията за Енергийно и Водно Регулиране (КЕВР) всяка година на 1 юли и е фиксирана за срока на Договора за изкупуване, но не по-дълго от 31.12.2035г. След тази дата всички фотоволтаични централи започват продажба на произведеното електричество на свободния пазар за електроенергия, както всички централи над 30kWp търгуват произведената енергия в момента.  До 1-07-23г. преференциалната цена за изкупуване на енергия от фотоволтаични централи с мощност от 5 до 30kW включително е 168,24 лв. за mWh.  Слухове има постоянно, относно това какво ще се случва с преференциалните цени. Нашият съвет е да не вярвате на всичко което чувате, защото хората които реално знаят какво ще се случи, са много малко и работят в ДКЕВР и нямат навика да изнасят подобна информация.
  • Каква е стойността на общата инвестиция за една 30kW фотоволтаична система и какви са месечните разходи и месечните приходи от централата?
   Стойността на инвестицията в една мрежова фотоволтаична електро централа (ФЕЦ) с мощност 30kW зависи от редица фактори. Тя зависи от типа на оборудване, разположението на имота, както и типа конструкция, върху която ще се монтират панелите. Цените на оборудването също често се менят в зависимост от търсенето и предлагането в даден момент. В момента ние предлагаме проектиране, доставка на оборудване, изграждане и пускане в експлоатация на ФЕЦ 30kWp на обща стойност между 42 000лв и 44 000лв с ДДС. Приходите от инвестицията зависят най-вече от преференциалната цена, за която е сключен съответния договор за изкупуване. Цената за изкупуване се определя с решение на КЕВР всяка година на 1 юли. Тя е фиксирана за срока на Договора за изкупуване, но не по-дълго от 31.12.2035г. След тази дата всички фотоволтаични централи започват продажба на произведеното електричество на свободния пазар за електроенергия. От 1-07-2023г. преференциалната цена за изкупуване на енергия от ФЕЦ с мощност то 5 до 30 киловата включително е 172,88 лв за МWh без ДДС. По закон, ЕРП-тата са длъжни да изкупуват цялото количество енергия, произведено от тези ФЕЦ, до достигане на 1 406 часа годишно време на работа на системата. Една 30kW ФЕЦ в България произвежда между 35 и 40mWh годишно, което е в рамките на допустимото производство за изкупуване по преференциална цена. 0,03 х 1 406=42,18 mWh Това  производство генерира на инвеститора между 6 500 и 7 000лв годишно. Тези приходи варират на месечна база, според сезона и интензитета на слънце греене в дадения месец.  Единствените разходи по ФЕЦ са такси и данъци върху тези допълнителни приходи. Системата не изисква никаква техническа поддръжка. Нуждае се от редовно почистване на соларните панели, за да се осигури максимална ефективност при  тяхната работа. На тази страница можете да разгледате финансов анализ на инвестицията в една система с мощност 30kW, като валидността на изкупната преференциална цена е до 01.07.2023г., а валидността на стойността на оборудването е една седмица от публикуването на този анализ (08.07.2022г.).
 • Aдминистративен процес
  • Нужно ли е да застраховам системата??
   Застраховането на фотоволтаичните системи е изцяло лична преценка. Ако сте използвали кредитиране за системата, то най-вероятно задължително ще трябва да я застраховате.  По принцип Вие трябжа да решите какви са рисковете и дали това ще Ви даде по-голямо спокойствие. Ние например рядко застраховаме нашите системи. Доколкото сме запознати, в момента единствено Unica правят застраховане на фотоволтаични системи и централи. По застраховка „Всички рискове на фотоволтаични и термични соларни централи“ могат да се застраховат всички видове фотоволтаични и термични соларни централи, собственост на юридически и физически лица. Обект на застраховката са приетите и пуснати в експлоатация технически съоръжения за добиване на електрическа енергия, термични инсталации за нагряване на вода и други допълнителни уреди. Покритието е на база всички рискове. На обезщетяване подлежи всяка непредвидена или внезапна загуба,вреда или повреда на обектите или части от тях по каквато и да е причина, с изключение на рисковете, изключени в общите условия на застраховката.  
  • Харесах имот, който е с полусрутена къща /без покрив с няколко полусрутени стени, фигурираща в кадастъра като ПЖ. Ако успея да я възстановя - няколко греди. Малко OSB и тенекиен покрив и намеря партидата ще ми я признаят ли като годна за ФЕЦ. Мога ли и така съборена да я ползвам за тази цел - районът е EVN.?
   За изграждането на ФЕЦ върху полусрутена къща най-вероятно ще получите отказ свързване в мрежата. Въпреки, че я има на скицата, имайте предвид, че от ЕВН, отива човек на място, да огледа обекта и да направи снимки на имота и постройките. Тоест, ако къщата е видимо паднала, няма да я признаят за сграда. Ако я възстановите, така че да е цяла, според нас, няма да имате проблеми.
  • Колко време отнема от подготовка на документите до стартирането на ФЕЦ 30kW ?
   Административният процес, свързан с подготовката за изграждане и присъединяване към мрежата на една фотоволтаична система с мощност от 30kW, отнема около 6 месеца. Този период може да варира в зависимост от изискванията и сроковете определени в конкретната Общинска администрация и ЕРП.  Нашият дългогодишен опит с тези процедури ни помага да съдействаме на клиентите при всяка една стъпка от процеса.  За улеснение на нашите клиенти сме описали подробно целия процес по узаконяване на една централа за продажба на произведената енергия на тази страница.
  • Възможно ли да застраховате ФЕЦ, без да имате СОТ на обекта? Бихте ли ми препоръчали застрахователна компания?
   Доколкото сме запознати, в момента единствено Unica правят застраховане на фотоволтаични системи и централи. Дали може да се направи, при липсата на СОТ? Най-вероятно е възможно, но с по-висока застрахователна премия.
  • Възможно ли да се изгради фотоволтаична система 30kW с документи за лятна кухня или гараж??
   Съгласно чл. 24 от Закон за енергията от възобновяеми енергийни източници (ЗЕВИ, в сила от 03.05.2011 г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.) изграждането на ФЕЦ с обща инсталирана мощност до 30kW включително, е възможно „върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии“. По нашия дългогодишен опит е достатъчно да има масивна постройка в имота, която да е отразена на скица и да има активна партида за консумация на електричество от ЕРП, за да бъде изготвено становище за присъединяване на такива централи.
  • Колко време е небходимо за получаване на строителното разрешение?
   Разрешението за строеж при фотоволтаични централи с мощност до 200kW се издава на база на одобрен проект.  Това е възможно само след одобрение от ЕРП и от Общинска администрация както на част конструктивна, така и на част електрическа. Самият процес от одобрение на проекта до издаване на Разрешението за строеж отнема около един календарен месец. Стъпките от административния процес до изготвяне на технически проект, включително получаване на становище за присъединяване от ЕРП от своя страна отнемат от 1 - 2 месеца. Възможни са вариации в зависимост от конкретните изисквания и срокове на местната Общинска администрация и местното ЕРП. На тази страница можете да разгледате подробно описание на всяка една стъпка и сроковете за тяхното изпълнение по пътя към узаконяване на една фотоволтаична електроцентрала.
  • Вярно ли е, че процедурата по присъединяване към мрежата на фотоволтаични покривни инсталации до 10 kW е най-облекчена ?
   Тежестта и продължителността на процедурата по присъединяване на една фотоволтаична система към съответното електроразпределително дружество зависи най-вече от това за какво ще бъде използвана произведената енергия. За мрежови системи до 20kW, при които енергията ще бъде използвана за собствени нужди, процедурата е най-кратка и най-облекчена. Прилага се т.н. уведомителен режим. Ако произведената енергия е предназначена за продажба на преференциална цена, процесът се удължава. Това се дължи на необходимостта от допълнителна стъпка по сключване на Договор за присъединяване и Договор за изкупуване. Цените за изкупуване на енергия от фотоволтаични електроцентрали, която се определя от КЕВР до 01 юли всяка календарна година, са разделени на две категории: до 5kW включително, инсталирани на покриви и фасади, и от 5 до 30kW включително, инсталирани на покриви, фасади и земя.  Няма по-специални преференции за покривни  централи до 10kW нито по отношение на цена изкупуване, нито по отношение на административния процес. Имаше само обсъждане за такова облекчение, но не са предприети действия по законови промени.
  • Възможно ли е за изграждането на ФЕЦ 30kW, изцяло върху земеделска земя?
   • Съгласно Закон за енергията от възобновяеми енергийни източници (ЗЕВИ, в сила от 03.05.2011 г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.) Фотоволтаични Енергийни Централи до 30kWp се ползват с преференции по отношение на административния процес на присъединяване и цена за изкупуване само в случаите, когато се предвижда те да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии.
   Теоретично е възможно изграждането на ФЕЦ върху земеделска земя, но само когато тя попада в обхвата на предварително одобрените мощности по райони (чл. 22, ал. 1 и 2) и не е по чл.24, т.1 (централи до 30kW). В същото време такава инвестиция се обезсмисля, освен ако не е в голям размер (над 500kW), защото енергията няма да бъде изкупувана на преференциални цени и ще трябва да бъде търгувана на свободния пазар.
  • Възможно ли е ЕРП-то (енергото) да откажат свързване към мрежата?
   Законовите рамки и условия са различни в зависимост от мощността на фотоволтаичната централа и целта за изграждането й. Обикношено централите се изграждат или за покришане на собствените нужди или за продажба на електричеството. Съгласно Закон за енергията от възобновяеми енергийни източници (ЗЕВИ, в сила от 03.05.2011 г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.), операторите на електропреносните мрежи имат право на т.н. „мотивиран отказ“ за присъединяване на фотоволтаична централа (ФЕЦ) само  в два случая. Единият е когато поисканата мощност е над 200kW, а вторият, когато ще е изградена с цел продажба на произведеното електричество. Те могат да откажат присъединяване на база на изчерпване на одобрените електрически мощности за присъединяване определени за съответния район (чл. 23, т. 6). Тази разпоредба не се прилага за енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 24, а именно:
    • ФЕЦ с обща инсталирана мощност до 30kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии;
    • ФЕЦ с обща инсталирана мощност до 200kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии;
    • за ФЕЦ, когато при подаване на искане за присъединяване, инвеститорът декларира, че няма да ползва преференциални цени за произведената енергия.
   Тези категории ФЕЦ се присъединяват към мрежата с предимство и се ползват с облекчение на административния процес. С други думи, операторите по райони нямат законово основание да откажат тяхното присъединяване към мрежата, тъй като те попадат извън обхвата на предварително одобрените мощности по райони (чл. 22, ал. 1 и 2). Условията за присъединяване на тези ФЕЦ към мрежата се определят до 2 седмици от подаване на Искане за проучване към съответното ЕРП. С две думи, при наличието на положително становище от ЕРП-то, в последващите стъпки, няма как да откажат изкупуването на произведената от ФЕЦ-а енергия.