Харесах имот, който е с полусрутена къща /без покрив с няколко полусрутени стени, фигурираща в кадастъра като ПЖ. Ако успея да я възстановя – няколко греди. Малко OSB и тенекиен покрив и намеря партидата ще ми я признаят ли като годна за ФЕЦ. Мога ли и така съборена да я ползвам за тази цел – районът е EVN.?

ФЕЦ върху полусрутена къща

Continue reading