Административният процес, свързан с подготовката за изграждане и присъединяване към мрежата на една фотоволтаична система с мощност от 30kW, отнема около 6 месеца. Този период може да варира в зависимост от изискванията и сроковете определени в конкретната Общинска администрация и ЕРП.  Нашият дългогодишен опит с тези процедури ни помага да съдействаме на клиентите при всяка една стъпка от процеса.