Административният процес, свързан с подготовката за изграждане и присъединяване към мрежата на една фотоволтаична система с мощност от 30kW, отнема около 6 месеца. Този период може да варира в зависимост от изискванията и сроковете определени в конкретната Общинска администрация и ЕРП.  Нашият дългогодишен опит с тези процедури ни помага да съдействаме на клиентите при всяка една стъпка от процеса. 

За улеснение на нашите клиенти сме описали подробно целия процес по узаконяване на една централа за продажба на произведената енергия на тази страница.