Терминът „автономна система без батерии“ е малко объркващ, понеже една фотоволтаична система която няма батерии, трудно може да бъде автономна. Тоест, при липсата на батерии, тя може да работи, само когато  количеството енергията, произведена от соларните панели е достатъчно голямо, за да захрани консуматорите. При положение, че няма допълнително захранване от мрежата или от генератор, соларната система става много ненадеждна. 

Според нас, на този въпрос отговорът е по-скоро НЕ, защото пак казваме, тази система губи своята автономност.