В момента е активна европрограма Мярка 4.1 от ПРСР , свързана с инвестиции в земеделските стопанства. Допустими кандидати са земеделски стопани с минимум 36 месеца история и СПО от минимум 8000 евро и ВЕИ само за собствено потребление! НО ФЕЦ-овете са само като добавка към основния проект, който трябва да е свързан със земеделие или животновъдство. Няма програми и в последните 7-8 години не е и имало, които да финансират само ФЕЦ, като самостоятелен проект.