Гаранционният срок на фотоволтаичните панели, които залагаме в мрежови фотоволтаични системи, е гарантиран от Munich Reinsurance Company:

Гаранционен период на панелите
Графика относно продължителността на гаганционния период на панелите

Панелите са с 12 години пълна техническа гаранция. Отделно предлагат 12 години гаранция за запазване на мощността до 90% и 20 г. за запазване на мощността до 83%.

Панелите, които залагаме в готовите конфигурации соларни системи, както и в автономните системи, които проектираме, са с 10 години техническа гаранция и 25 години за запазване на мощността до 80%.

Подробна информация за техническите характеристики на предлаганите от нас панели можете да намерите на сайта на нашия онлайн магазин: www.solarhouse.bg.