Не e възможно, за съжаление. Точнo поради тази причина, когато се изчислява мощността на автономната система, се взимат в предвид, всички електроуреди, които ще се включват, за да може системата да ги поеме. Ако включите уред, който консумира повече от максималната мощност на инвертора, то той просто ще отчете грешка и ще спре. Ако претоварването е много голямо, съществува и опасност  да изгори предпазител на инвертора и дори самия инвертор.