Необходимата площ за изграждане на една фотоволтаична система зависи от редица фактори, включително нейното местоположение, дали ще бъде изградена на покрив или земя, наклона и ориентацията на имота/сградата към слънцето. Определящ е също размера на фотоволтаичните панели, с които ще бъде оборудвана системата, имайки предвид, че технологиите се развиват и с времето успяват да съберат все по-голяма мощност на по-малка площ.

За пример и отправна точка можете да използвате следните стойности:

  • наземен монтаж – необходимата площ е около 10 кв.м. за 1kW инсталирана мощност.
  • наземен монтаж (с конструкция тип „навес“) – необходимата площ е около 5 кв.м. за 1kW инсталирана мощност.
  • покрив (равен или с неправилно изложение/наклон) – необходимата площ е 8-10 кв.м. за 1kW инсталирана мощност.
  • покрив (с добро изложение и наклон – юг, над 15 градуса) – необходимата площ е 5 кв.м. площ за 1kW инсталирана мощност.

Тези данни естествено са ориентировъчни и зависят от специфичността на обекта, както и от вида на фотоволтаичната система.