Ограничването на „излишната“ енергия към мрежата при повечето инвертори става посредством така наречения „умен“ електромер или още познат като Smart Meter. Неговата функция е да следи постоянно консумацията в обекта, без значение дали е къща, склад или голямо производство. Следейки тази информация 24/7, той я предава на инвертора. По този начин инверторът знае във всеки един момент, дали количеството произведена енергия е по-голямо от консумираната. Именно когато производството надвиши консумацията тази „излишна“ енергия започва да се връща в мрежата. Ако инверторът засече такава ситуация, в която производството е по-голямо от консумацията, той веднага намалява своето производство, така че то да е равно или по-малко от консумацията на обекта. По този начин, се избягва връщането не енергия обратно в мрежата на ЕРП-то.