Преференциалните цени за изкупуване на енергия от ФЕЦ се определят с решение на Комисията за Енергийно и Водно Регулиране (КЕВР) всяка година на 1 юли и е фиксирана за срока на Договора за изкупуване, но не по-дълго от 31.12.2035г. След тази дата всички фотоволтаични централи започват продажба на произведеното електричество на свободния пазар за електроенергия, както всички централи над 30kWp търгуват произведената енергия в момента. 

До 1-07-23г. преференциалната цена за изкупуване на енергия от фотоволтаични централи с мощност от 5 до 30kW включително е 168,24 лв. за mWh. 

Слухове има постоянно, относно това какво ще се случва с преференциалните цени. Нашият съвет е да не вярвате на всичко което чувате, защото хората които реално знаят какво ще се случи, са много малко и работят в ДКЕВР и нямат навика да изнасят подобна информация.