За да изчислите спадането на производителността при различна ориентация и при различен наклон е съществува специализиран софтуер. Чрез него е възможно да се изчислят и какви са загубите и съответно какво ще е производството, ако промените наклона или ориентацията на фотоволтаичните панели. За целта обаче, е хубаво да се консултирате със специалисти в областта.

Бихте могли да се свържете с нас за безплатна консултация.