Готовите конфигурации на соларни системи, които предлагаме са с включени схеми на свързване, които правят техния монтаж лесен за извършване и от страна на клиента. Автономните системи, в зависимост от техния размер, изискват основни познания по електротехника и самостоятелния им монтаж е напълно допустим. Важното е да бъдат следвани приложените към тях схеми и упътвания за монтаж и употреба.

При мрежовите системи изискванията за спазване на условия по безопасност са малко по-различни. За свързване към мрежата трябва да бъдат представени съответните протоколи и декларации за съответствие от технически лица.