Не, за съжаление не е възможно да свържете трифазен инвертор с еднофазна мрежа. Единствено обратният вариант е възможен – свързването на монофазен инвертор с трифазна мрежа. Трифазният инвертор, няма да стартира, без да вижда три фази и нула.

Бихте могли да се свържете с нас за безплатна консултация.