Застраховането на фотоволтаичните системи е изцяло лична преценка. Ако сте използвали кредитиране за системата, то най-вероятно задължително ще трябва да я застраховате.  По принцип Вие трябжа да решите какви са рисковете и дали това ще Ви даде по-голямо спокойствие. Ние например рядко застраховаме нашите системи.

Доколкото сме запознати, в момента единствено Unica правят застраховане на фотоволтаични системи и централи.

По застраховка „Всички рискове на фотоволтаични и термични соларни централи“ могат да се застраховат всички видове фотоволтаични и термични соларни централи, собственост на юридически и физически лица.

Обект на застраховката са приетите и пуснати в експлоатация технически съоръжения за добиване на електрическа енергия, термични инсталации за нагряване на вода и други допълнителни уреди.

Покритието е на база всички рискове. На обезщетяване подлежи всяка непредвидена или внезапна загуба,вреда или повреда на обектите или части от тях по каквато и да е причина, с изключение на рисковете, изключени в общите условия на застраховката.