Доколкото сме запознати, в момента единствено Unica правят застраховане на фотоволтаични системи и централи. Дали може да се направи, при липсата на СОТ? Най-вероятно е възможно, но с по-висока застрахователна премия.