Skip to content

Фотоволтаична система с инвестиционна цел

Как да превърнете дома си в централа за производство на зелена енергия?

Потенциални клиенти често идват при нас с въпроса дали фотоволтаичните системи са добра инвестиция за едно домакинство. Нашият опит показва, че е напълно възможно мрежова система на покривно или дворно място да се превърне в рентабилна инвестиция. Предимствата от този вид инвестиция са многобройни – повишава стойността на имота, изглежда добре естетически, носи допълнителни доходи на семейството. Всичко това с минимална необходимост от поддръжка.

Покривна част от мрежовата фотоволтаична система Мрежова покривна и наземна фотоволтаична система в гр. Троян

Идеален пример за това е мрежова фотоволтаична система с инвестиционна цел, която проектирахме и изградихме на покрив и в дворно място на къща в гр. Троян. Цялото количество произведено от централата електричество е предназначено за продажба на местното електроразпределително дружество (ЧЕЗ) на определената за това преференциална цена.

 

Компоненти на мрежовата соларна система 

Системата се състои от 96бр. монокристални фотоволтаични панели SunRise 310Wp Mono PERC и 1бр. мрежов инвертор Huawei SUN2000-33KTL. Монокристалните панели са предпочитани пред поликристалните, особено за малки инсталации, поради тяхната по-висока ефективност. В конкретния случай ефективност от 18,78%, позволява разполагането на по-голяма мощност върху сравнително по-малка площ. С панелите на SunRise, които избрахме за тази инсталация, успяхме да разположим 30kWp на сборна площ от около 350м2. Въпреки, че законово не се изключва изграждането на централата изцяло на земя, тук се наложи да се съобразим с изискване на ЧЕЗ, т.е. част от панелите да бъдат разположени на покрива на сграда в имота. Поради тази причина панелите бяха разпределени между покрив на гараж (16бр., 27m2) и дворно място (80бр., 300m2). 

Законова рамка и узаконителен процес

Разбираемо, потенциалните ни клиенти се плашат от бюрократичния процес по узаконяване на такава инвестиция. Ние ги уверяваме, че сме минавали през този процес стотици пъти и сме напълно готови да поемем тежестта, като подготвяме от тяхно име всички необходими документи, включително проект – част конструктивна и част електрическа. По този начин сме сигурни, че процедурата ще бъде премината по най-ефективния и безболезнен начин за всички страни.

Законовата рамка позволява инвестицията във фотоволтаична централа да бъде направена както от името на фирма, така и от името на физическо лице. За да инвестират, домакинствата няма нужда да създават фирма. Съгласно чл. 24, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), изискването е имотът, в който се планира изграждането, да бъде в урбанизирана територия и в неговите граници да има присъединена към електроразпределителната мрежа (като консуматор) масивна сграда.

Мрежова Фотоволтаична система за продажба на енергия

В гр. Троян изградихме 30kWp мрежова система, монтирана на земя, но не каква да е земя. Този обект беше едно от големите предизвикателства които са се изправяли пред нас. Теренът, върху който трябваше да бъдат поставени фотоволтаичните панели, е със страничен наклон от около 35-40°. Заедно с наши партньори, специализирани в изграждането на конструкции, поставихме  набивна конструкция, с два крака на ред. За съжаление, се наложи дърветата, които виждате на снимките пред първия стринг от панели да бъдат премахнати, за да няма засенчване на системата и да се осигури нейното максимално ефективно производство на енергия. Въпреки че  поставянето на панелите на този терен не беше никак леко, цялостния монтаж на системата от 30kWp беше завършен за срок от 5 дни. Нашите стандартни срокове за изпълнение на една 30kWp са 1 седмица.

Приходи и възвращаемост от инвестицията

Предвиждаме, че тази система ще произвежда 38MWh годишно. Благодарение на договор за изкупуване, сключен с ЧЕЗ, на преференциална цена от 198.27 лв. за мегават час, системата ще носи приходи от около 7,500лв на домакинството. Съгласно текущите условия за изкупуване на енергията от фотоволтаични централи до 30kWp, преференциалната цена важи до достигане на 1348 часа общо годишно време на работа на системата (в този случай 30kWp x 1348 часа = 40.44MWh) и до 31.12.2035г. След края на този период, системата преминава, както всички по-големи фотоволтаични централи в момента, на свободния пазар на търговия с енергия. 

Първоначалната инвестиция в една 30kWp фотоволтаична централа варира според местоположението на имота и условията за монтаж на системата, но средният срок на възвръщаемост е между 5 и 7 години. Търговските банки вече се увериха в сигурността на тази инвестиция и в последните няколко години предлагат кредити при добри условия на база на договор за изкупуване с електроразпределителното дружество. Това допълнително улеснява домакинствата, които желаят да направят инвестиция, която да им носи допълнителни доходи при минимални усилия и разходи за поддръжка. 

Единствените разходи, които домакинствата трябва да имат предвид при планиране на финансите, са таксите и данъците върху допълнителните приходи. Системата не изисква никаква техническа поддръжка, освен регулярно почистване на панелите, за да се осигури максималната им възможна ефективност. 

Инвестицията във фотоволтаични системи за продажба на енергия е привлекателна, но осъзнаваме, че за много домакинства може да изглежда като голямо предизвикателство. До момента помогнахме на стотици наши клиенти да преминат през процеса и да се превърнат в производители на енергия, получавайки месечни приходи от своите вложения.

Ако сте заинтересовани, ние можем да отговорим на всички ваши технически и финансови въпроси и да ви съдействаме при всяка необходима стъпка.

Свържете се с нас днес, за да разберете как можете и вие да превърнете дома си в централа за производство на зелена енергия!

Сподели:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Цветомир

Здравейте,
Имам следните въпроси свързан с фотоволтаични системи.

  1. Интересува ме при инсталиране на Фотоволтаична система до 30 кВч в недвижим имот, от физическо лице, която да е от мрежов тип(за собствени нужди и продажба на излишъка), как се реализира продажбата, без издаване на фактура?
  2. Може ли да бъде настроена система каква част от произведената енергия да се консумира за собствени нужди и каква част да се върне (продаде) ?

2.1. Ако е възможна настройка от т.2, тази настройка еднократна ли е или подлежи на промяна в последствие (например ще отсъствам продължително време и решавам през този период 100% от енергията да се върне в системата (да се продаде), след което променям този процент при увеличаване на собствената ми консумация, намалявайки количеството на произведена енергия което връщам с мрежата)?
Поздрави и успешен ден,