Skip to content

100 kWp покривна
фотоволтаична Система
гр. Пазарджик

100 kWp Фотоволтачна Система, изградена с цел задоволяване на собствените потребности и продажба на остатъка от произведената електроенергия на покрива на фирма за производство на метални конструкции в землището на гр. Пазарджик.

Фотоволтаична система е изградена с цел покриване на собствените нужди и продажба на остатъчното количество от произведената  електроенергия.

Системата е изградена върху ламаринен покрив отчасти чрез  надигане на конструкцията.

Повече подробности и относно изграждането, производителността и рентабилността на този вид фотоволтаични централи, бихте могли да научите в нашия блог.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Мрежова Система

Местонахождение

гр.Пазарджик

Брой Панели

182

Фотоволтаични панели

550Wp Canadian Solar

Инвертори

2 бр. Huawei SUN2000-50KTL
1 бр. Huawei SUN2000-40KTL
1 бр. Huawei SUN2000-30KTL

Предназначение

за собствени нужди и продажба

Годишно производство

130000кв.часа

Време за изграждане

15 дни