Skip to content

159 kWp
фотоволтаична Система за
собствено потребление
гр. софия

159kWp Фотоволтачна Система, изградена с цел покриване на част от собственото потребление на електро енергия на предприятие

Тази фотоволтаична система олицетворява, това в което ние вярваме и заради което стартирахме изграждането на соларни системи – задоволяване на СОБСТВЕНИТЕ НУЖДИ с електрическа енергия на предприятия, без връщане в мрежата или продажба.

Винаги сме смятали, че най-ефективното място за производството на зелена енергия е там, където тя ще се консумира – на покривите на предприятия и складове. В конкретния случай, соларната система ще произвежда около 205 000 kWh електрическа енергия годишно, която ще бъде използвана директно, за да задоволи производствените нужди на предприятието.

При изграждането на тази покривна мрежова система използвахме баластна конструкция, но от малко по-различен тип. Понеже сградата е с PVC мембрана, която хидроизолира покрива, нейното нарушаване с пробиване и захващане е напълно забранено и неправилно. Освен това обаче, мембраната е поставена върху вата, която е мека и съответно изолацията потъва когато се приложи голямо тегло в една точка. В случаи като този, се използва „баластна“ конструкция, с наклон 20 градуса. Но има една особенност – няма тежести. За целта, редовете се навързват между тях си посредством профили, така че да се образува нещо като „мрежа“. По този начин усилието от вятъра се разпределя между цялата инсталация , без теглото да е съсредоточено на едно място. Въпреки това, са поставени и ветробранни капаци на всеки панел. Цялата конструкция и всеки един крепеж са изработени от алуминий или неръждаема стомана за да имат дълъг живот, също като системата.

Повече подробности и относно изграждането, производителността и рентабилността на този вид фотоволтаични централи, бихте могли да научите в нашия блог.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Мрежова Система

Местонахождение

гр.София

Брой Панели

467

Фотоволтаични панели

SunRise 340Wp Mono PERC Half-Cut

Инвертори

3 бр. Huawei SUN2000-60KTL

Предназначение

Изцяло за собствени нужди, без отдаване в мрежата

Годишно производство

205 000 кв.ч.

Време за изграждане

30 дни