Skip to content

180 kWp
фотоволтаична Система
с инвестиционна цел
гр. Пазарджик

180 kWp Фотоволтачна Система, изградена с цел задоволяване на собствените потребности и продажба на остатъка от произведената електроенергия на покрива на производствена база в гр. Пазарджик.

Фотоволтаична система е изградена с цел покриване на собствените нужди и продажба на остатъчното количество от произведената  електроенергия.

Системата е изградена върху ламаринен покрив  чрез  надигане на конструкцията.

Повече подробности и относно изграждането, производителността и рентабилността на този вид фотоволтаични централи, бихте могли да научите в нашия блог.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Мрежова Система

Местонахождение

гр.Пазарджик

Брой Панели

402

Фотоволтаични панели

450Wp Longi Half-Cell

Инвертори

2 бр. Huawei SUN2000-50KTL 1 бр. Huawei SUN2000-40KTL 1 бр. Huawei SUN2000-30KTL

Предназначение

за собствени нужди и продажба

Годишно производство

234 000кв.ч.

Време за изграждане

25 дни