Skip to content

199,8 kWp Покривна Мрежова Система с. Драгор

199,8 kWp Система за собствено потребление и продажба на произведена енергия на покрива на база на строителна фирма в землището на с. Драгор

Изградената соларната система ще произвежда около 259 740 kWh електрическа енергия годишно, която ще бъде използвана директно, за да задоволи производствените нужди на предприятието, остатъкът е предвиден за продажба.

Системата е изградена на скатен покрив без надигане.

Повече подробности и относно изграждането, производителността и рентабилността на този вид фотоволтаични централи, бихте могли да научите в нашия блог.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Мрежова Система

Местонахождение

гр.Драгор

Брой Панели

440 бр. - 455Wp RISEN half-Cell

Инвертори

4 бр. Huawei SUN2000-50KTL

Предназначение

За собствени нужди и отдаване в мрежата

Годишно производство

259 740 кв.ч.

Време за изграждане

50 дни