Skip to content

200 kWp
фотоволтаична Система
с инвестиционна цел
гр. Пазарджик

200kWp Фотоволтачна Система, изградена с цел продажба на електроенергия на покрива на складова база в гр. Пазарджик.

Тази фотоволтаична система е изградена изцяло за продажба на електроенергия.

Системата е изградена върху термопанел и ламаринен покрив без надигане на конструкцията.

Повече подробности и относно изграждането, производителността и рентабилността на този вид фотоволтаични централи, бихте могли да научите в нашия блог.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Мрежова Система

Местонахождение

гр.Пазарджик

Брой Панели

488

Фотоволтаични панели

410Wp SunRise Aquaman

Инвертори

4 бр. Huawei SUN2000-50KTL

Предназначение

Изцяло за продажба

Годишно производство

260 000кв.ч.

Време за изграждане

20 дни