200 kWp
фотоволтаична Система
за собствено потребление
гр. Пазарджик

200kWp Фотоволтачна Система, изградена с цел покриване на собствените нужди в животновъдна ферма в землището на гр. Пазарджик.

Тази фотоволтаична система е изградена изцяло за задоволяване на собствените нужди  на фермата.

Системата е изградена върху покрива на халето- част от панелите са инсталирани с надигане, а  другите без надигане на конструкцията.

Повече подробности и относно изграждането, производителността и рентабилността на този вид фотоволтаични централи, бихте могли да научите в нашия блог.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Мрежова Система

Местонахождение

гр.Пазарджик

Брой Панели

444

Фотоволтаични панели

455 Wp Risen Half-Cell - 36 бр. 450 Wp Risen Half-Cell - 408 бр.

Инвертори

2 бр. Huawei SUN2000-100KTL

Предназначение

Изцяло за собствени нужди

Годишно производство

260 000кв.ч.

Време за изграждане

20 дни

Related Works