Skip to content

30 kWp
Покривна Мрежова Система
гр. Стрелча

Описание

Тук отново сме изградили 30kWp фотоволтаична система, но за собствена консумация. 

Различното тук е, че клиентът вместо да продава излишната енеригя, която в неговия случай е доста малко и рядко, ние я ограничаваме, тя да не излиза в мрежата. По този начин, не се занимават с документи, фактури и справки всеки месец. 

Това е още една вариация на мрежовата система, която набира все повече популярност.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Мрежова Система

Местонахождение

гр.Стрелча

Брой Панели

97

Фотоволтаични панели

CSUN 310Wp Mono

Инвертори

1 бр. Huawei SUN2000-33KTL

Предназначение

За собствена консумация без продажба на излишъка

Годишно производство

41 000 кв.ч.

Време за изграждане

4 ден