Skip to content

30 kWp
Покривна Мрежова Система
гр. Пазаржик

Описание

Инвестицията в системи за продажба на енергията отново набират сила и ние сме тук за да предложим най-доброто от двата свята – цена и качество! 

Тук сме изградили 30kWp мрежова система върху покрива на склад. Покрива е керемиден, като много хора мислят, че панелите не могат да се монтират върху керемиден поркив. Напълно възможно е, просто конструкцията е малко по-специфична и отнема малко повече време за изпълнение.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Мрежова Система

Местонахождение

гр.Пазарджик

Брой Панели

96

Фотоволтаични панели

CSUN 310Wp Mono

Инвертори

1 бр. Huawei SUN2000-33KTL

Предназначение

За продажба на енергия

Годишно производство

40 000 кв.ч.

Време за изграждане

6 ден