Skip to content

300 kWp
фотоволтаична Система
с инвестиционна цел
гр. Пазарджик

300kWp Фотоволтачна Система, изградена с цел продажба на електроенергия на покрива на транспортна база.

Тази фотоволтаична система е изградена изцяло за продажба на електроенергия. 

Системата е изградена върху термопанел с надигане на конструкцията.

Повече подробности и относно изграждането, производителността и рентабилността на този вид фотоволтаични централи, бихте могли да научите в нашия блог.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Мрежова Система

Местонахождение

гр.Пазарджик

Брой Панели

660

Фотоволтаични панели

SunRise 455 Wp Risen Half-Cell

Инвертори

6 бр. Huawei SUN2000-60KTL

Предназначение

Изцяло за продажба

Годишно производство

390 000кв.ч.

Време за изграждане

50 дни