Skip to content

300 kWp
фотоволтаична Система
за собствено потребление
с. мирянци

300kWp Фотоволтачна Система, изградена с цел покриване на собствените нужди на месопреработвателна фирма в землището на с. Мирянци.

Системата е изградена изцяло за задоволяване на собствените нужди  на фирмата.

В случая системата е изградена чрез използване на наземна конструкция.

Повече подробности и относно изграждането, производителността и рентабилността на този вид фотоволтаични централи, бихте могли да научите в нашия блог.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Мрежова Система

Местонахождение

гр.Пазарджик

Брой Панели

509

Фотоволтаични панели

590 Wp Risen Half-Cell - 509 бр.

Инвертори

6 бр. Huawei SUN2000-50KTL

Предназначение

Изцяло за собствени нужди

Годишно производство

390 000кв.ч.

Време за изграждане

30 дни