Skip to content

350 kWp
фотоволтаична Система
с инвестиционна цел
гр. Пазарджик

350kWp Фотоволтачна Система, изградена с цел продажба на електроенергия и собствена консумация на покрива на фирма за рециклиране и производство на полимери в гр. Пазарджик.

Тази фотоволтаична система е изградена както за покриване на  нуждите на производствена фирма, така и  за продажба на остатъка от произведената електроенергия.

Системата е изградена върху термопанел както с надигане, както  без надигане на конструкцията, за да се оползотвори покривната площ.

Повече подробности и относно изграждането, производителността и рентабилността на този вид фотоволтаични централи, бихте могли да научите в нашия блог.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Мрежова Система

Местонахождение

гр.Пазарджик

Фотоволтаични панели

410Wp SunRise Aquaman 340Wp SunRise Half-Cut , 550Wp Canadia Solar

Инвертори

4 бр. Huawei SUN2000-60KTL 4бр. Huawei SUN2000-30KTL

Предназначение

За собствени нужди и за продажба

Годишно производство

455 000кв.ч.

Време за изграждане

70 дни