Skip to content

38 kWp Мрежова Покривна система
гр.Пазарджик

Описание

Все по-често, мрежовите системи се изграждат с цел собствена консумация. Това според нас е естествения и най-разумен начин на използването на зелена енергия – да бъде произвеждана, там където има нужда от нея! Тук сме изградили 38kWp мрежова система на два етапа по 30kWp и 8kWp, върху покривa на месопреработвателно предприятие. Комбинацията между фотоволтаична система и хладилни съоражения е много добра, поради факта, че хладилните системи работят най-много, точно когато и фотоволтаичната система – лятото.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Мрежова Система

Местонахождение

гр.Пазарджик, обл.Пазарджик

Брой Панели

132

Фотоволтаични панели

ЕТ Solar 250Wp Mono/CSUN
250Wp Poly

Инвертори

3 бр. Diehl Platinum 15 kWp

Предназначение

За собствена консумация

Годишно производство

46 100 кв.ч.

Време за изграждане

2 Етапа, 10 дни