Skip to content

499,95 kWp
фотоволтаична Система за
собствено потребление

499,95 kWp Фотоволтачна Система, изградена с цел покриване на собственото потребление на електроенергия на предприятие

Тази фотоволтаична система олицетворява, това в което ние вярваме и заради което стартирахме изграждането на соларни системи – задоволяване на СОБСТВЕНИТЕ НУЖДИ с електрическа енергия на предприятия, без връщане в мрежата или продажба.

Винаги сме смятали, че най-ефективното място за производството на зелена енергия е там, където тя ще се консумира – на покривите на предприятия и складове. В конкретния случай, соларната система ще произвежда около 648 700 kWh електрическа енергия годишно, която ще бъде използвана директно, за да задоволи производствените нужди на предприятието.

Повече подробности и относно изграждането, производителността и рентабилността на този вид фотоволтаични централи, бихте могли да научите в нашия блог.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Мрежова Система

Пазарджик

Брой Панели

1111

Фотоволтаични панели

Longi 450 Wp-Half-Cut

Инвертори

10 бр. Huawei SUN2000-50KTL

Предназначение

Изцяло за собствени нужди, без отдаване в мрежата

Годишно производство

648 700 кв.ч.

Време за изграждане

50 дни