Skip to content

5 kWp
Покривна Мрежова Система
в с. ивайло

Описание

Тук сме изградили 5 kWp мрежова система върху покрива на къща в с. Ивайло.

Целта на инвестицията е задоваляване на собствената консумация на електроенергия на домакинството.

Панелите сме монтирали без надигане, защото в случая не е необходимо.

 

 

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Мрежова Система

Местонахождение

с. Ивайло

Брой Панели

10

Фотоволтаични панели

450Wp Longi Half-Cell

Инвертори

1 бр. Huawei SUN2000-5KTL-M1

Предназначение

За собствени нужди

Годишно производство

6500 в.ч.

Време за изграждане

2 дни