Skip to content

60 kWp Покривна Мрежова Система гр. Пазарджик

60 kWp Система за собствено потребление върху покрива на производствена база в гр. Пазарджик.

 

Изградената соларната система ще произвежда около 78 000 kWh електрическа енергия годишно. Произведената електро енергия  ще бъде използвана директно, за да задоволи производствените нужди на предприятието.

Монтажът на системата е осъществен чрез монтаж с и без  надигане.

Повече подробности и относно изграждането, производителността и рентабилността на този вид фотоволтаични централи, бихте могли да научите в нашия блог.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Мрежова Система

Местонахождение

гр. Пазарджик

Панели

410W SunRise Aquaman
550W Canadian Solar

Инвертори

1 бр. Huawei SUN2000-60 KTL

Предназначение

За собствени нужди и

Годишно производство

78000 кв.ч.

Време за изграждане

20 дни