Skip to content

60 kWpмрежова покривна система,
с. Звъничево

Описание

Все по-често, мрежовите системи се изграждат с цел собствена консумация. Това според нас е естествения и най-разумен начин на използването на зелена енергия – да бъде произвеждана, там където има нужда от нея! Тук сме изградили 60kWp мрежова система на два етапа по 30kWp върху покривите на произвоствени и складови помещения.

Всички компоненти можете да откриете на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Мрежова система

Местонахождение

с. Звъничево, общ. Пазарджик

Брой панели

233

Фотоволтаични панели

Canadian Solar
265Wp Poly/CSUN
250Wp Poly

Инвертори

1 бр. Huawei 30kWp
и 2 бр. Diehl 15kWp

Предназначение

Собствена консумация

Годишно производство

76 600 квт.ч.

Време за монтаж

7 дни