Skip to content

80 kWp
фотоволтаична Система
за собствено потребление
гр. Пазарджик

200kWp Фотоволтачна Система, изградена с цел покриване на собствените нужди в базата на животновъдна и месопреработвателна фирма в гр. Пазарджик.

Тази фотоволтаична система е изградена изцяло за задоволяване на собствените нужди  на фермата.

Системата е изградена върху покрива на халето.Фотоволтаичните панели са инсталирани с надигане с конструкция, разработена от „ЕС-.3“ ООД.

Повече подробности и относно изграждането, производителността и рентабилността на този вид фотоволтаични централи, бихте могли да научите в нашия блог.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Мрежова Система

Местонахождение

гр.Пазарджик

Брой Панели

176

Фотоволтаични панели

455 Wp Risen Half-Cell - 176 бр.

Инвертори

2 бр. Huawei SUN2000-40KTL

Предназначение

Изцяло за собствени нужди

Годишно производство

104 000кв.ч.

Време за изграждане

20 дни