Skip to content

80 kWp Покривна Мрежова Система гр. Пазарджик

80 kWp Система за собствено потребление и продажба на произведена енергия на покрива в базата на строителна фирма в гр. Пазарджик

 

Изградената соларната система ще произвежда около 104 000 kWh електрическа енергия годишно. Една част от произведената електро енергия  ще бъде използвана директно, за да задоволи производствените нужди на предприятието, остатъкът, който не бъде използван е  предвиден за продажба.

Монтажът на системата е осъществен върху термопанел без надигане.

Повече подробности и относно изграждането, производителността и рентабилността на този вид фотоволтаични централи, бихте могли да научите в нашия блог.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Мрежова Система

Местонахождение

гр. Пазарджик

Брой Панели

175 бр. - 455 Wp Risen Half-Cell

Инвертори

2 бр. Huawei SUN2000-40 KTL

Предназначение

За собствени нужди и отдаване в мрежата

Годишно производство

104000 кв.ч.

Време за изграждане

30 дни