Skip to content

Автономна система на мобилна станция за измерване на чистотата на въздуха

Описание

Имахме възможността да работим по един доста интересен проект. Става въпрос за мобилна станция, за имерване на чистотата на въздуха на различни точки в България. Станцията сама по себе си има опцията да се включи към външно захранване, но това не всеки път и не на всяко място е възможно. Затова, се обърнаха към нас, за подсигурим консумацията им, дори когатао нямат достъп до захранване.

Предизвикателството тук беше, че цялата тази конструкция с панелите, трябва да може да се “прибере” до възможно най-малки размери, за да лесна за транспортиране. За целта използвахме гъвкави панели, които са доста по-леки от конвенционалните и също така, риска от повреда при транспорт е значително по-малка.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Автономна система

Местонахождение

Мобилна система

Брой Панели

16

Фотоволтаични панели

160Wp
Монокристални Гъвкави

Акумулатор

PylonTech
US2000 Plus - 4бр.

Инвертори

Хибриден Voltronic 48V/5000W с вграден MPPT контролер

Предназначение

Захранване
на нуждите на
мобилната станция

Време за изграждане

3 дни