Skip to content

Автономна система на разсадник в
гр.Пазарджик

Описание

Автономна система изградена на разсадник за задоволяване на нуждите му от електричество.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Автономно захранване

Местонахождение

гр.Пазарджик

Брой Панели

16

Фотоволтаични панели

190Wp
Монокристални

Акумулаторен блок

Rittar 48V/150Ah

Инвертор

TBB Energier Home

Контролер

Steca Tarom 4545/48

Предназначение

Захранване на целия обект

Време за изграждане:

1 ден