Skip to content

Хибридна фотоволтаична система
на къща в с.Първенец

Описание

ЕС-3 ООД, достави и изгради хибридна система на къща в с.Първенец, която да задоволява базовите нужди на къщата. Системата се състои от 9 бр. Поликристални модула Canadian Solar 265Wp.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Хибридна система

Местонахождение

с.Първенец, обл.Пловдив

Брой Панели

9

Фотоволтаични панели

CanadianSolar 265Wp

Акумулатор

4x100Ah

Инвертор

Хибриден 48V/3000W с вграден контролер

Предназначение

За собствени нужди

Време за изграждане

1 ден