Skip to content

Изградени фотоволтаични
системи

100 kWp Покривна Мрежова Система гр. Пазарджик

Система за собствени нужди и продажба на покрива на фирма за производство на метални конструкции в гр. Пазарджик
виж детайли

60 kWp Покривна Мрежова Система гр. Пазарджик

Система за собствено потребление и продажба в гр. Пазарджик
виж детайли

6 kWp Наземна Мрежова Система в гр. Пазарджик

Тук сме изградили 6kWp мрежова наземна система в гр. Пазарджик
виж детайли

180 kWp Покривна Мрежова Система гр. Пазарджик

Система за собствени нужди и продажба на покрива на производствена база в гр. Пазарджик
виж детайли

35 kWp Покривна и Наземна Мрежова Система в гр. Септември

Тук сме изградили 35kWp мрежова система, монтирана на покриви наземно в гр. Септември
виж детайли

60 kWp Покривна Мрежова Система гр. Пазарджик

Система за собствено потребление в гр. Пазарджик
виж детайли