Автономна система в с.Динката

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Автономна система
Местонахождение:

с.Динката
Брой Панели:

6
Фотоволтаични панели:

CSUN 250Wp Поликристални
Акумулаторен блок:

48V/250Ah
Инвертор:

TBB Energier Home
Контролер:

FSP MPPT 60A
Предназначение:

Захранване на целия обект
Време за изграждане:

1 ден

Описание

Автономна система изградена на ферма за задоволяване на нуждите и от електричество.

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.