Автономна система за захранване на селскотопанска сграда в с.Долен, гр.Сатовча

Автономна система

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Автономна система
Местонахождение:

с.Долен, гр.Сатовча
Брой Панели:

3
Фотоволтаични панели:

150Wp монокристални
Акумулатор:

MonBat Megalight 12V/205Ah
Инвертор:

Хибриден FSP 12V/1000W с вграден контролер
Предназначение:

Захранване на основните нужди от електричество
Време за изграждане:

1 ден

Описание

ЕС-3 ООД, достави и изгради автономна система за захранване на най-основните нужди от електроенергия на животновъдно стопанство. Консуматорите са осветление, телевизия и малък хладилник. Тя се състои от 3 броя монокристални панела ES-3 Ltd. 150W, един хибриден инвертор FSP 12V/1000W и един акумулатор Monbat Megalight 205Ah. Всички продукти можете да намерите в нашия On-Line магазин – https://SolarHouse.bg

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.