Автономна система за осветление на кръст над с.Величково

Автономна система

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Автономна система
Местонахождение:

с.Величкво, обл.Пазарджик
Брой Панели:

3
Фотоволтаични панели:

265 Wp CanadianSolar Поликристални
Акумулатор:

MonBat MVR200 - 2 бр.
Инвертор:

Victron Power 24V/375Va
Предназначение:

Захранване на осветление на кръст
Време за изграждане:

1 ден

Описание

ЕС-3 ООД, достави и изгради система за осветление на кръст над с.Величково, Пазарджик. Системата се състои от 3бр. фотоволтаични панела CanadianSolar 265Wp Poly. Соларен контролер EPever VS3024, инвертор Victron Energy B.V. 24/375Va и 2бр. акумулатори Монбат MVR200. За прожекторите се погрижиха колегите от GORANO LED, с изключителните прожектори които изработват. Всички продукти можете да откриете на https://SolarHouse.bg

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.