Автономна система на разсадник в гр.Пазарджик

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Автономна система
Местонахождение:

гр.Пазарджик
Брой Панели:

16
Фотоволтаични панели:

190Wp Монокристални
Акумулаторен блок:

Rittar 48V/150Ah
Инвертор:

TBB Energier Home
Контролер:

Steca Tarom 4545/48
Предназначение:

Захранване на целия обект
Време за изграждане:

1 ден

Описание

Автономна система изградена на разсадник за задоволяване на нуждите му от електричество.

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.