Хибридна система на бунгало над гр.Батак

Хибридна система

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Хибридна система
Местонахождение:

гр.Батак, обл. Пазарджик
Брой Панели:

4
Фотоволтаични панели:

CanadianSolar 265 Wp Поликристални
Акумулатор:

Rolls Series 4000 - 6V/230Ah - 4бр.
Инвертор:

Хибриден FSP 24V/3000W с вграден MPPT контролер
Предназначение:

Захранване на нуждите на бунгалото
Време за изграждане:

Половин ден

Описание

Доставихме и инсталирахме малка автономна фотоволтаична система, за нуждите на две постройки на отдалечено място в гората над гр.Батак. Системата изградихме с 4бр. поликристални модула CanadianSolar 265Wp, Хибриден инвертор FSP 24V/3000W с вграден MPPT контролер и 4 броя акумулатори на Rolls 6V/230Ah. Всичко това ще е достатъчно на клиента да захранва основните си нужди от осветление, телевизия, хладилник, зарядни и други малки консуматори. Всички продукти можете да намерите в On-Line магазина ни – https://SolarHouse.BG

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.