10 kWp Покривна Мрежова Система

Межови Системи

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Мрежова Система
Местонахождение:

с.Проглед, общ.Чепеларе
Брой Панели:

36
Фотоволтаични панели:

CSUN 280WP Poly
Инвертори:

Huawei SUN2000-17KTL
Предназначение:

За продажба на енергия
Годишно производство:

14 000 кв.ч.
Време за изграждане:

2 дни

Описание

Покривна мрежова фотоволтаична система с мощност 10.08kWp, изградена върху покрива на къща в с.Проглед. Системата е изградена с цел продажба на цялото количество енергия. Изградена е с 36 броя 280Wp поликристални модулa на фирма CSUN и мрежов инвертор Huawei SUN2000-17KTL. Всички продутки и техните цени можете да намерите в On-Line магазина ни – https://SolarHouse.BG

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.