20 kWp Покривна Мрежова Система

Межови Системи

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Мрежова Система
Местонахождение:

гр.Пазарджик
Брой Панели:

80
Фотоволтаични панели:

Astro Energy 250Wp Poly
Инвертори:

2 бр. SMA 10 kWp
Предназначение:

За собствена консумация
Годишно производство:

25 800 кв.ч.
Време за изграждане:

3 дни

Описание

Покривна мрежова фотоволтаична система с мощност 20kWp, изградена върху покрива на склад за крепежни материали. Системата е изградена с цел задоволяване на собствените на нужди на фирмата от електроенергия.

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.