20 kWp Покривна Мрежова Система

Межови Системи

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Мрежова Система
Местонахождение:

с.Црънча, обл.Пазарджик
Брой Панели:

80
Фотоволтаични панели:

Astro Energy 250Wp Poly
Инвертори:

2 бр. Diehl Platinum 10 kWp
Предназначение:

За продажба на енергията
Годишно производство:

25 800 кв.ч.
Време за изграждане:

5 дни

Описание

Покривна мрежова система с мощност 20kWp, тип навес, изградена с цел изцяло продажба на енергията. Изградена 2014г.

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.