26 kWp Покривна Мрежова Система

Межови Системи

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Мрежова Система
Местонахождение:

гр.Пещера
Брой Панели:

93
Фотоволтаични панели:

CSUN 280Wp Poly
Инвертори:

1 бр. Huawei SUN2000-33KTL
Предназначение:

За собствена консумация
Годишно производство:

36 000 кв.ч.
Време за изграждане:

5 дни

Описание

Тук сме изградили мрежова фотоволтаична система с пикова мощност 26 kWp. Предназначението на системата е за собствена консумация и задоволяване на нуждите на обществена сграда за социални услуги в гр.Пещера, обл.Пазарджик.

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.