3.5 kWp Мрежова Покривна система с.Дибич

Межови Системи

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Мрежова Система
Местонахождение:

с.Черногорово, обл.Пазарджик
Брой Панели:

14
Фотоволтаични панели:

CSUN 250Wp Poly
Инвертори:

1 бр. KACO 3.5kWp
Предназначение:

За собствени нужди
Годишно производство:

4 550 кв.ч.
Време за изграждане:

1 ден

Описание

Често получаваме въпроса – Заслужава ли си? Смятаме, че нашите обекти, най-добре отговарят на този въпрос. Дори при малки системи като тази, инвестицията си заслужава и е дългосрочна! Тук сме изградили 3,5 kWp покривна система на покрива на къща, който иначе пустее, а сега вече изкарва пари на собственика.

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.